gazpostach

В оподаткування внесено зміниУ 2017 році внесено зміни в оподаткування сільськогосподарських підприємств України. Окремі з них коментує заступник начальника Головного управління
ДФС в області Сергій Господарик.
Податок на прибуток для сільгосппідприємств
Підпункт 134.1.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) доповнено абзацом одинадцятим, де визначено, як сільгосппідприємства – платники податку на прибуток, які обрали річний податковий період (починається з 1 липня минулого звітного року і закінчується 30 червня поточного звітного року), повинні обчислювати фінансовий результат до оподаткування за податковий (звітний) період.
Для цього фінрезультат до оподаткування за минулий звітний рік слід зменшити на фінрезультат до оподаткування за перше півріччя такого року і збільшити на фінрезультат до оподаткування за перше півріччя поточного звітного року. Фінрезультат до оподаткування визначається відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
Сільгосппідприємства з річним звітним періодом разом з декларацією повинні подавати фінансову звітність за перше півріччя минулого звітного року, за минулий звітний рік і перше півріччя поточного звітного року.
ПДВ для сільгосппідприємств
Припинено норму ПКУ (ст.209 ПКУ), згідно з якою для сільськогосподарських товаровиробників діяв спеціальний режим оподаткування ПДВ. Проте передбачено надання бюджетних дотацій сільськогосподарським товаровиробникам, внесених до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України».
Податок на майно
Змінами, внесеними в пп. 266.5.1 ПК, збільшена максимальна ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – податок на майно). Тепер для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, ставка податку за 1 м кв. не може перевищувати 1,5% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. Раніше максимальна ставка могла бути не більше 3%.
Такі зміни пов’язані зі збільшенням з 2017 року більш ніж удвічі мінімальної заробітної плати.
Крім того, встановлено, що з 1 січня 2017 року та до ухвалення відповідним органом місцевого самоврядування рішення про встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2017 рік визначені раніше ставки податку на майно застосовуються з коефіцієнтом 0,5.
Земельний податок за землі
державної і комунальної власності
Змінами, внесеними до п. 274.1 та 277.1 ПКУ, для сільгоспугідь встановлена не тільки максимальна, а й мінімальна ставка земельного податку. Відтепер ставка податку за сільгоспугіддя, нормативна грошова оцінка яких проведена, не може бути менше 0,3% і більше 1%. Для сільгоспугідь, які розташовані за межами населених пунктів і нормативно грошова оцінка яких не проведена, ставка податку не може бути менше 0,3% і більше 5%.
При розрахунку плати за землю на 2017 рік слід застосовувати вимоги п. 8 підрозділу 6 ПКУ в значенні:
– для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ і покладів) – 100%;
– земель несільськогосподарського призначення – 106%.
Земельні ділянки, розташовані на території населених пунктів, на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення та які перебувають у власності та/або користуванні платників єдиного податку четвертої групи, не є об’єктом оподаткування єдиним податком у період з 14 квітня 2014 року до 31 грудня року, в якому завершено антитерористичну операцію;
Транспортний податок
У зв’язку зі значним підвищенням розміру мінімальної заробітної плати змінений також об’єкт оподаткування транспортним податком. Так, з 2017 року об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) і середня ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року. Відповідні зміни внесені в пп. 267.2.1 ПКУ. Раніше мінімальна ринкова вартість становила 750 мінімальних заробітних плат. Отже, тепер об’єктом оподаткування є автомобілі, вартість яких перевищує 1 200 000 грн. (3 200. Х 375).
Єдиний податок для платників четвертої групи
Для платників єдиного податку (далі – ЄП) виключено з ПКУ норму, згідно з якою підставою для нарахування ЄП платникам четвертої групи є дані Державного земельного кадастру та/або Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
З 1 січня поточного року ставки єдиного податку для платників єдиного податку четвертої групи збільшені більш ніж на 15% і становлять (у відсотках від бази оподаткування):
– для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах і на поліських територіях, а також сільгоспугідь, які перебувають в умовах закритого грунту) – 0,95 (було 0,81);
– ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, – 0,57 (було 0,49);
– багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) – 0,57 (було 0,49);
– багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, – 0,19 (було 0,16); сільгоспугідь, які перебувають в умовах закритого ґрунту, – 6,33 (було 5,4).
Ставка податку для земель водного фонду не змінилася і становить 2,43%.
Щодо проведення індексації у 2017 році нормативної грошової оцінки землі для платників єдиного податку четвертої групи слід керуватися вимогами листа Міністерства фінансів України від 19.01.2017 №31-11150-09-10/1342, згідно з яким з урахуванням особливостей, визначених п. 5 підрозділу 8 Розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, застосовуються наступні коефіцієнти індексації:
– за 2015 рік – 100%;
– за 2016 рік – 112,4% (значення індексу споживчих цін).
Екологічний податок
Зміни щодо справляння екологічного податку стосуються тільки ставок. А саме: на всі види забруднюючих речовин ставки податку збільшені приблизно на 12%.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*