Повідомити новину

Поширити:


62Депутати місцевих рад можуть працювати держслужбовцями. На них не поширюється дія статті 10 Закону «Про державну службу» на термін, встановлений Конституцією або до дострокового припинення повноважень депутата.

61Хоча за п.3 частини третьої цієї ж статті держслужбовець категорії «А» не має права суміщати державну посаду із депутатством місцевої ради, водночас він представляє та захищає інтереси своїх виборців. Для цього він і наділений всією повнотою прав, необхідних для участі в роботі ради та її органів. А стаття 22 Конституції України не дозволяє звужувати зміст і обсяг існуючих прав і свобод людини та громадянина при прийнятті нових законів або внесенні змін до діючих.
Отже, стаття 10 Закону, який починає діяти з 1 травня, на депутатів місцевих рад не поширюється.