gazpostach

У Тернополі відбулася науково-практична конференція з  профілактики професійної патологіїНа базі Тернопільської Університетської лікарні за ініціативи відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці у Тернопільській області та сприяння Управління охорони здоровя Тернопільської облдержадміністарції відбулась науково-практична конференція „Проблеми професійного здоров′я, оцінки професійних ризиків, виявлення та попередження професійних захворювань на підприємствах Тернопільської області”.

У роботі конференції взяли участь:

Ващук Сергій Ярославович – заступник начальника Управління Держпраці у Тернопільській області.

Скарлош Тетяна Ярославівна – заступник начальника управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації.

Бандура Олег Петрович – начальник відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці у Тернопільській області.

Гичка Петро Євстахійович – начальник відділу в АПК, СКС на транспорті та зв’язку Управління Держпраці у Тернопільській області.

Кашуба Микола Олексійович – професор, завідувач кафедри загальної гігієни та екології Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

Боднар Людмила Петрівна – доцент кафедри внутрішньої медицини з професійними хворобами Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

Радзіх Григорій Мирославович – заступник начальника управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Тернопільській області.

Синиця Ірина Георгіївна – заступник головного лікаря Тернопільської Університетської лікарні з поліклінічної роботи.

Марчук Михайло Михайлович – технічний інспектор праці Тернопільської обласної ради профспілок.

До участі в конференції були залучені  заступники головних лікарів лікувально-профілактичних закладів області з поліклінічної роботи, голови комісій з проведення медичних оглядів, фахівці, відповідальні за організацію, проведення та оформлення результатів медичних оглядів працюючих  у  шкідливих та важких умовах праці, згідно вимог наказу МОЗ від 21.05.2007р. №246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

З вступним словом до присутніх звернувся Сергій Ващук, який зазначив, що державна політика України в сфері охорони та гігієни праці спрямована на створення безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасних випадків та професійних захворювань; вона базується на ряді принципів, основними з яких є пріоритет життя і здоров’я працівників, повна відповідальність роботодавця за створення без­печних та належних умов праці, комплексне розв’язання завдань з охорони та гігієни праці, соціальний захист працівників, повне відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також проведення за рахунок роботодавця трудових медичних оглядів.

Тетяна Скарлош у своєму вступному зверненні акцентувала увагу на тому, що  медичні огляди працівників, особливо тих, що мають шкідливі та небезпечні умови праці, це вагома частина діяльності закладів охорони здоров′я області, яка направлена на оцінку показників стану здоровя працівників, раннє виявлення та профілактику професійних та професійно зумовлених захворювань,  своєчасне лікування хворих та їхнє оздоровлення, що відіграє важливу роль у  збереженні трудового потенціалу підприємств.

Основну доповідь на тему „Роль трудових медичних оглядів в реалізації сучасної концепції медицини праці щодо оцінки ризиків здоров′ю працюючих в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів” зробив начальник відділу з питань гігієни праці Олег Бандура. Зокрема було відзначено наступне:

– здоров’я працюючого населення, як основи економічного потенціалу регіону, є пріорітетним напрямком роботи медицини та гігієни праці;

– в сучасних умовах , коли практично зруйнована промислової медицини, чи не  єдиним збереженим механізмом моніторингу умов праці, а відповідно  і  єдиною базою для оцінки професійних ризиків розвитку захворювань працівників, прогнозування негативного впливу на їхнє здоров′я потенційно шкідливих та небезпечних виробничих чинників, створення інструментів управління ризиками на робочих місцях зокрема та в системі медицини праці в цілому, є виконання вимог наказу МОЗ від 21.05.2007р. №246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»;

– охорона та гігієна праці, в сучасних умовах, базуються на принципі оцінки та управління професійними ризиками, в основі якого лежить ідея «прийнятного ризику» на робочому місці, яка прийшла на зміну старої методології профілактики, а саме «нульового ризику» або «абсолютної безпеки»; саме таким прийнятним ризиком, з точки зору гігієни праці, є робота в умовах,  при яких параметри шкідливих виробничих факторів знаходяться в межах гігієнічних нормативів, є  гігієнічно допустимими.

Петро Гичка детально проаналізував небезпечні фактори в роботі представників різних професій та сформував комплекс профілактичних заходів з профілактики травматизму та професійних захворювань.

Микола Кашуба звернув увагу на професійну підготовку інспекторів з гігієни праці та використання сучасних наукових досягнень в частині визначення категорії працівників, які підлягають медичному огляду.

Лідія Боднар проаналізувала причини виникнення професійного травматизму та професійної захворюваності, детально ознайомила присутніх з динамікою професійної захворюваності в США, Європейських країнах та Україні.

Григорій Радзіх зазначив, що в Україні, на відміну від попередніх (2011-2016) років, у 2017 році кількість зареєстрованих профзахворювань збільшилась на 40%. В Тернопільській області, зокрема, зареєстровано лише одне професійне захворювання.

Ірина Синиця констатувала, що у 2017 році найвища питома вага оглянутих медичних працівників була в Тернопільській Університетській лікарні, Тернопільському комунальному некомерційному підприємстві «Тернопільська міська комунальна лікарня №3» та Кременецькій центральній районній лікарні. Критична ситуація щодо проведення медичних оглядів склалась в Гусятинському районі.

Михайло Марчук проаналізував стан та причини виникнення смертності на виробництві за останні 3 роки.

В обговоренні доповідей прийняли участь заступники головних лікарів районних лікувально-профілактичних закладів. Зокрема, ряд слушних зауважень з питань організації та проведення медичних оглядів висловив завідувач поліклінічним відділенням Кременецької районної лікарня Микола Сидорук.

За підсумками роботи конференції було ухвалено відповідне рішення щодо співпраці між Управлінням Держпраці та лікувально-профілактичними закладами області у сфері медицини та гігієни праці, виконання вимог наказу МОЗ від 21.05.2007р. №246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

Проведений захід викликав активне обговорення в трудових колективах області, про що свідчать численні звернення роботодавців до Управління Держпраці у Тернопільській області, щодо надання консультацій з питань організації проведення медичних оглядів працівників певних категорій.

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*