31.03.2023 18:56

Повідомити про новину

Поширити:

У зв’язку із введенням воєнного стану та здійснення активної фази воєнних дій на частині території  України, велика кількість людей втратила можливість працювати й заробляти кошти для забезпечення належного рівня проживання. Як наслідок у людей, в тому числі тих, які оформили кредит, можуть виникнути труднощі із вчасною виплатою боргу на час воєнних дій, а також в післявоєнний період.

Щоб полегшити ситуацію для українців-позичальників на час війни та після, Верховною Радою України було ухвалено Закон України  “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану”. Новий закон змінює низку правил роботи банків та небанківських фінансових установ, зокрема тих, що надають послуги з кредитування.

Законом передбачено, що на час дії воєнного стану та в тридцятиденний строк після дня його припинення або скасування споживач не буде нести відповідальності перед кредитодавцем у разі прострочення виконання зобов’язань за споживчим кредитом.

Споживчим кредитом є кошти, що надаються кредитодавцем (банком або іншою фінансовою установою) фізичним особам на придбання споживчих товарів або послуг у тимчасове користування, під процент, на умовах строковості та платності. Такий кредит зазвичай надається для придбання товарів тривалого користування (автомобілі, меблі, складна побутова техніка), на споживчі цілі, на навчання, лікування тощо.

Крім того, у разі допущення прострочення споживач звільняється, зокрема, від обов’язку сплати кредитодавцю неустойки (штрафу, пені) та інших платежів, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов’язань за таким договором.

Також забороняється у разі невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит збільшення процентної ставки за користування кредитом, крім випадків, коли встановлення змінюваної процентної ставки передбачено кредитним договором чи договором про споживчий кредит.

Водночас, як зауважують у Тернопільському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, неустойка (штраф, пеня) та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит, нараховані включно з 24 лютого 2022 року за прострочення виконання за таким договором, підлягають списанню.

Важливо, що нові правила не передбачають скасування відсотків за користування кредитними коштами. Таке нарахування є правомірним з боку кредитора. Кредитні канікули є лише відтермінуванням щодо сплати боргу, а не його анулюванням. Також кредитні канікули – це право кредитора, а не його зобов’язання, тому рекомендуємо домовитися безпосередньо з кредитором про кредитні канікули.

Підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок, якщо у вас є невиплачений споживчий кредит станом на воєнний період, Ви не нестимете відповідальність за несплату боргу під час воєнного стану, а також в тридцятиденний строк після його припинення або скасування. Водночас  рекомендуємо, якщо ви маєте  достатній запас ресурсів, щоб продовжувати діяльність та обслуговувати позики, варто їх надалі сплачувати.