22.02.2024 05:53

Повідомити про новину

Поширити:

260025Майже щодня уряд розповідає українцям про «колосальні досягнення» реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади. Постійно нам говорять про мільярди додаткових надходжень до місцевих бюджетів. Проте економічні показники та інші факти вказують на протилежне і підтверджують, що жодних системних змін в державному управлінні в напрямку децентралізації в Україні за останні два роки не було і, на жаль, не планується.
Розвинені країни та міжнародні фінансові організації оцінюють рівень децентралізації двома показниками: питома вага трансфертів з державного бюджету у загальному обсязі доходів місцевих бюджетів та частка доходів місцевих бюджетів у сукупному бюджеті країни. Результати розрахунків цих показників для України засвідчили, що за 2015 рік «вертикальний дисбаланс» посилився, а уряд просто маніпулює цифрами. Так, залежність місцевих бюджетів від трансфертів протягом року зросла з 56,4% до 59,1%, а частка доходів місцевих бюджетів у зведеному бюджеті країни зменшилась з 22,2% до 18,5%.
Отже, маємо чітко виражену тенденцію до концентрації влади на вищих щаблях державного управління і ніяких зрушень щодо децентралізації фінансових ресурсів. З такими урядовими «реформами» Україна майже наздогнала Францію, яка є традиційно централізованою країною. Рівень залежності місцевих бюджетів Франції від центру становить 60%, а у нас – 59%. При цьому в Польщі, досвід реформ якої уряд бере за основу, питома вага трансфертів з державного бюджету становить 40%. Тобто, українські місцеві бюджети аж на 20% більше залежні від рішень з центру, аніж польські. Крім того, темпи приросту обсягів власних доходів місцевих бюджетів за 2015 рік у 1,7 раза менші, ніж трансфертів з державного бюджету. Фактичні обсяги доходів місцевих бюджетів порівняно з 2014 роком зросли тільки на 19,1%, а суми трансфертів – аж на 33%. Це ще раз підтверджує відсутність зрушень до децентралізованого управління в Україні. При таких неприхованих тенденціях до централізації фінансів про додаткові видатки для місцевих бюджетів не може бути й мови.
Враховуючи наведене, можемо констатувати, що бачення децентралізації, особливо фінансової, чинним Урядом не відповідає її постулатам щодо забезпечення самостійності та самодостатності територіальних громад. Уряд не враховує, що нагромадження видатків на місцеві бюджети повинно підкріплюватися відповідним збільшенням власних доходів. Більше того, посилюючи фінансовий тягар, влада змушує місцеві органи влади безпідставно та без будь-яких альтернатив закривати лікарні, школи, дитячі садки.
Тому заявляємо, що тільки посилення фінансової децентралізації місцевого самоврядування дозволить зрушити реформу місцевого самоврядування з «мертвої точки», припинити ганебну узурпацію влади з боку центру та надати можливість усім територіям повноцінно розвиватися. Враховуючи це, звертаємо увагу і вимагаємо від народних депутатів України, Прем’єр-міністра та членів Уряду, Президента України, як суб’єктів законодавчої ініціативи, вжиття невідкладних заходів для розроблення та прийняття проектів законів України, постанов Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів, які розширили б повноваження органів місцевого самоврядування і забезпечили фінансову самостійність територіальних громад, районних та обласних рад через механізми реальної децентралізації місцевого самоврядування в Україні.
Прийнято на третій сесії Тернопільської обласної ради шостого скликання
12 травня 2016 року
м. Тернопіль