Повідомити новину

Поширити:

Незважаючи на героїчну оборону держави, успіхи на лінії фронту та незламний характер, багато військових, на жаль, сьогодні перебувають у полоні загарбників.

Докладаючи усіх можливих та неможливих зусиль, держава веде щоденну роботу для повернення своїх людей додому. А протягом часу, який вони все ж залишаються у полоні, сім’ї військовополонених мають право отримувати належні їм виплати.

Так, зокрема, відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» за військовослужбовцями, захопленими в полон, зберігаються певні виплати. Сім’ям зазначених військовослужбовців щомісячно виплачується грошове забезпечення, в тому числі додаткові та інші види грошового забезпечення, у порядку та в розмірах, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до Порядку виплати грошового забезпечення сім’ям військовослужбовців, захоплених у полон або у заручники, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 884 грошове забезпечення виплачується таким членам сімей військовослужбовців: дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності – повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним), або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (осіб з інвалідністю з дитинства – незалежно від їх віку), а також особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам військовослужбовців рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей.

У разі письмової відмови однієї з осіб від виплати грошового забезпечення її частка рівномірно розподіляється між іншими особами, які мають право на його одержання.

Фахівці системи безоплатної правової допомоги акцентують: ця норма не поширюється на військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини (місця служби) або дезертирували зі Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.

Коли, куди та з якими документами звертатись?

Виплата грошового забезпечення здійснюється з дня захоплення військовослужбовця у полон членам його сім’ї за їх заявою на ім’я командира (начальника, керівника) військової частини (установи, організації).

Відповідну заяву необхідно подати до дня звільнення військовослужбовця, захопленого у полон.

До заяви додаються: копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові і реєстрацію місця проживання (перебування); довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті); копія свідоцтва про шлюб (у разі наявності); копії свідоцтв про народження дітей (у разі наявності);

копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, – копія сторінки паспорта з такою відміткою).

Командир (начальник, керівник) військової частини (установи, організації) розглядає подані документи та приймає рішення щодо виплати або відмови у виплаті грошового забезпечення протягом 15 днів, про що повідомляє заявника в письмовій формі.

Підстави для відмови у прийнятті рішення: подання заяви особами, що не зазначені в Порядку; подання не в повному обсязі документів, зазначених у Порядку; подання заяви з порушенням строків; з’ясування в установленому законодавством порядку обставин щодо добровільної здачі військовослужбовця в полон, самовільного залишення військової частини (установи, організації), місця служби або дезертирування.

Прийняття рішення про відмову у виплаті грошового забезпечення у зв’язку з поданням не в повному обсязі документів не позбавляє заявників права звернутися до командира (начальника, керівника) військової частини (установи, організації) повторно після усунення причин, що стали підставою для відмови у виплаті.

Рішення про відмову у виплаті грошового забезпечення може бути оскаржено у судовому порядку.

Виплата грошового забезпечення членам сім’ї військовослужбовця, захопленого у полон, здійснюється щомісяця – до дня його звільнення включно.

Розмір виплати  включає посадовий оклад військовослужбовця, який перебуває у полоні, за останнім місцем служби, оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років, інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення постійного характеру та інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення.

Крім того, грошове забезпечення підлягає індексації відповідно до закону.

Довідково: згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» військовослужбовцям Збройних сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військовим прокурорам Офісу Генерального прокурора, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, співробітникам Служби судової охорони, особам начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейським, а також особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби, які несуть службу в органах і установах зазначеної Служби, що розташовані в межах адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога в рамках Програми “єПідтримка”, виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 000 гривень щомісячно, а тим з них, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів (у тому числі військовослужбовцям строкової служби), – розмір цієї додаткової винагороди збільшується до 100 000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах.

Виплата такої додаткової винагороди здійснюється на підставі наказів командирів (начальників)

До наказів про виплату додаткової винагороди, збільшеної до 100000 гривень, включаються особи, які захоплені в полон (крім тих, які добровільно здалися в полон) або є заручниками.

Таким чином, сім’ї військовополонених мають право і на цю виплату також.