Повідомити новину

Поширити:

Розмір пенсії в разі втрати годувальника залежить від страхового стажу та заробітної плати померлого годувальника. Згідно із ст. 37 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсія по втраті годувальника призначається в такому розмірі: на одного непрацездатного члена сім’ї – 50%; на двох та більше непрацездатних членів сім’ї – 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками.
Дітям-сиротам пенсія в разі втрати годувальника призначається в зазначених розмірах відповідно до розміру пенсії за віком кожного із батьків.
Постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 року №265 “Деякі питання пенсійного забезпечення громадян (зі змінами) встановлено: якщо щомісячний розмір, зокрема пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною та щомісячної доплати до пенсії в разі втрати годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання) не досягає прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, та в осіб, яким призначено пенсію по втраті годувальника на одного непрацездатного члена сім’ї – 100%, на двох – 120%, на трьох і більше – 150% прожиткового мінімуму встановленого законом, для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога до пенсії в сум, якої не вистачає до зазначених розмірів (далі – державна адресна допомога).
Відповідно до Закону України “Про державний бюджет України на 2017 рік” з 01.05.2017 року збільшено розмір прожиткового мінімуму з 1247,00 грн. до 1312,00 грн. Відповідно збільшено мінімальні розміри пенсії по втраті годувальника з урахування державної адресної допомоги наступним чином:1312,00 (1312,00*100%); 1574,40 грн.(1312,00*120%); 1968,00 грн. (1312,00*150%).
Розмір щомісячної доплати до пенсії шахтарям у разі втрати годувальника членам сім’ї шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, на кожного непрацездатного члена сім’ї становить 1312,00 грн.
Мінімальний розмір пенсії в разі втрати годувальника, яка призначається членам сімей військовослужбовців та осіб, які мають право на пенсію за Законом України від 09.04.1992 р. №2262 “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, не може бути нижчим від двох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тому з 01.05.2017 року це – 2624 грн. (1312,00*2)
Галина ГУМНИЦЬКА,
заступник начальника ТО УПФУ Тернопільської області