gazpostach

З відходів тваринництва – цінне добривоУ сучасному розвитку продовольчого ринку відзначається  зростання попиту на «органічну» продукцію – екологічно чисте продовольство, яке виробляють з мінімальним застосуванням хімічних засобів і відсутністю генетично модифікованих організмів. Однак і екологічне виробництво має чимало відходів, які створюють певні проблеми для виробників і навколишнього середовища. Але їх, як з’ясувалося, можна перетворити на цінні добрива.

За даними Держуправління екобезпеки, в Тернопільській та Рівненській областях нараховується кілька сотень родовищ і проявів різноманітних корисних копалин. Особливе місце серед них належить супутникам базальтів — туфовій породі, запаси якої на території України, за оцінками екологів,  сягають 1 млрд. тонн.

Базальтові туфи — це природні алюмосилікати вулканічного походження, які в розвідуваних родовищах представлені магматичними породами та мінералами. Ці природні алюмосилікати  володіють іонообмінними властивостями і здатні сорбувати різні за природою речовини. Це дозволяє прогнозувати їх використання у сільському господарстві як абсорбенту шкідливих виділень газів.

Враховуючи хімічний склад та низьку токсичність базальтового туфу, його можна використовувати для ефективної утилізації рідких органічних відходів свинарства на фракції у відстійниках  (лагунах) глибиною 2-2,5 м.

Однією з проблем сільського господарства як України, так і Тернопільщини зокрема, є виділення газів під час утилізації гною свиней і забруднення ними навколишнього середовища. З метою одержання екологічно чистої та біологічно повноцінної сільськогосподарської продукції доцільно застосовувати у  землеробстві такі природні комплексні мінерали, як цеоліти, бентоніти, сапоніти та базальтовий туф. Останній, як потужний природний сорбент, має високу селективність поглинання і здатність розділяти за розмірами іони і молекули різних речовин, досить високу механічну і хімічну стійкість. У процесі  експлуатації він мало змінює свої фізико-хімічні властивості, зберігає високу іонообмінну селективність до низки хімічних елементів.

Фахівці Тернопільської філії Інституту охорони грунтів провели дослідження щодо здатності абсорбції (поглинання) аміаку базальтовим туфом з відходів свинарства. Встановлено, що 1 кг базальтового туфу абсорбує до 100 г аміаку і 400 г різних хімічних сполук.

У запропонованому технічному рішенні використовується здатність базальтового туфу абсорбувати аміак, який виділяється при утилізації гною свиней і забруднює навколишнє середовище. Аміак, який поглинає туф, надалі у вигляді азоту засвоюють сільськогосподарські рослини не з грунту, а із суміші базальтового туфу і твердої фракції гною свиней, що в кінцевому підсумку є цінним органічним добривом.

Отже, в результаті утилізації рідких органічних відходів свинарства, отримуємо речовину, яка сприятиме покращенню екології навколишнього середовища і отриманню цінного органічного добрива в господарствах області.

Іван БРОЩАК,

директор Тернопільської філії Інституту охорони грунтів

Ірина ГОРОДИЦЬКА, завлабораторією аналітичного забезпечення агрохімічних досліджень

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*