Повідомити новину

Поширити:

Під час війни не завжди є можливість звернутися до нотаріуса. Законодавство окреслює коло осіб, які можуть замінити нотаріуса та вчиняти певні нотаріальні дії.

28 лютого 2022 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану», яка встановлює процедуру вчинення певних нотаріальних дій під час війни.
В умовах воєнного стану довіреності (крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, управління і розпорядження цінними паперами, корпоративними правами) та заповіти військовослужбовців, а також працівників правоохоронних (спеціальних) органів, органів цивільного захисту, які залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, можуть посвідчуватися командиром (начальником) цих формувань (органів) або іншою уповноваженою таким командиром (начальником) особою.

Такі заповіти і довіреності надсилають через Генеральний штаб Збройних сил, Міністерство оборони, відповідний правоохоронний (спеціальний) або інший орган до Міністерства юстиції або його територіального органу для забезпечення їх реєстрації нотаріусами в Єдиному реєстрі довіреностей, Спадковому реєстрі.

Законодавством встановлені строки здійснення процедури посвідчення довіреностей, заповітів.
Так, Генеральний штаб Збройних сил, Міністерство оборони, відповідний правоохоронний (спеціальний) або інший орган (установа) протягом п’яти днів після отримання довіреностей і заповітів забезпечують їх передачу Міністерству юстиції або його територіальному органу.

Міністерство юстиції, його територіальний орган у день отримання довіреності, заповіту забезпечують їх передачу нотаріусу для подальшої реєстрації у Єдиному реєстрі довіреностей або Спадковому реєстрі.
Нотаріус в день отримання посвідчених довіреності, заповіту зобов’язаний забезпечити їх реєстрацію (облік), внести відомості про них до Єдиного реєстру довіреностей або Спадкового реєстру.
Крім того, у сільських населених пунктах нотаріальні дії, передбачені статтею 37 Закону «Про нотаріат», вчиняються уповноваженими на це посадовими особами органів місцевого самоврядування.

Згідно зі статтею 40 Закону України «Про нотаріат» посвідчення заповітів і довіреностей, прирівняних до нотаріальних, здійснюють головні лікарі, їх заступники з медичної частини, чергові лікарі лікарень, госпіталів, інших стаціонарних закладів охорони здоров’я, а також начальники госпіталів, директори або головні лікарі будинків для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, капітани морських, річкових суден, що ходять під прапором України, начальники установ виконання покарань.


Шукайте нас у Telegram та у Facebook.