Повідомити новину

Поширити:

У Міністерстві соціальної політики роз’яснили отримувачам компенсаційних виплат на догляд за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, про визначення сукупного доходу для призначення субсидії та інших соціальних виплат. Йдеться про тих отримувачів, які оформили отримання щомісячної компенсаційної виплати за догляд до березня 2019 року – відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.1996 № 832.
Згадана постанова втратила чинність на підставі Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання державної допомоги окремим категоріям громадян» від 20.03.2019 № 233, але пунктом 1 встановлено, що щомісячні компенсаційні виплати у розмірі 33,84 грн, призначені відповідно до Постанови № 832, здійснюються до моменту втрати особою такого права або до дати призначення їй іншої виплати, встановленої законодавством.
Важливо зазначити, що під час призначення субсидії та інших соціальних виплат працездатним особам, які є отримувачами такої щомісячної компенсаційної виплати, для розрахунку сукупного доходу враховується дохід на рівні від 0,5 до 1 мінімальної заробітної плати.
Урядом на виконання Закону України «Про соціальні послуги» Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» від 23.09.2020 № 859 (далі – постанова № 859) затверджений Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати такої компенсації.
Розмір компенсації обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги (у 2020 році – 2027 грн, у 2021 році – 2 189 грн), та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за попередні шість місяців, що передують місяцю подання заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.
Для таких отримувачів компенсаційних виплат при розрахунку сукупного доходу для призначення субсидії та інших соціальних виплат враховується дохід на рівні фактично отриманих виплат.
Таким чином, непрацюючі працездатні особи, які доглядають за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, мають право вибору на отримання компенсаційної виплати відповідно до Постанови № 832 або Постанови № 859.
У Міністерстві соціальної політики наголошують на тому, що як отримувачі щомісячної компенсаційної виплати відповідно до постанови № 832, так і отримувачі компенсації відповідно до Постанови № 859 є застрахованими особами, відповідно, період здійснення догляду зараховується до страхового стажу для призначення пенсії.