Повідомити новину

Поширити:

Законодавство щодо реєстрації місця проживання упродовж десятиліть залишалось бюрократичною спадщиною радянського режиму. Донедавна зняти особу з реєстрації можна було лише у судовому порядку, якщо особа добровільно не погодилась самостійно подати відповідну заяву.

Революційні зміни в питанні зняття особи із зареєстрованого місця проживання відбулися з набуттям чинності Закону України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні». Цей нормативно-правовий акт набув чинності 1 грудня 2021 року, але, як зауважують фахівці системи безоплатної правової допомоги, фактична його реалізація залишалася неможливою до затвердження підзаконних актів Кабінетом Міністрів України. Тому 7 лютого 2022 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад», якою було затверджено Порядок декларування та реєстрації місця проживання (перебування), а також деякі інші акти, необхідні для реалізації вказаного закону.

Відповідно до п. 61 Порядку, зняття з реєстрації місця проживання (перебування) здійснюється за заявою власника житла приватної форми власності, поданої у паперовій формі, стосовно повнолітньої особи, місце проживання (перебування) якої зареєстровано в житлі, що належить власнику на підставі права власності, до якої додається: документ, що посвідчує особу; документ, що підтверджує право власності на житло, в якому задекларовано чи зареєстровано місце проживання особи, що знімається.

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи здійснюється органом реєстрації на території територіальної громади, на яку поширюються повноваження відповідної ради.

За послугу щодо зняття з задекларованого/зареєстрованого місця проживання заявник сплачує адміністративний збір у розмірі 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року (у 2023 році адміністративний збір складає 40,26 грн).

У разі зняття із зареєстрованого місця проживання (перебування) за заявою власника житла більше однієї особи до органу реєстрації подають заяву та документ або відомості, що підтверджують сплату адміністративного збору, окремо щодо кожної особи.

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання в електронній формі здійснюється в день подання документів або не пізніше наступного робочого дня у разі їх надходження після закінчення робочого часу органу реєстрації (пункт 67 Порядку).

Із зразком заяви власника житла про зняття особи із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) можна ознайомитись за посилання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/97/f514393n454.doc.