Повідомити новину

Поширити:

 
Згідно з Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» для призначення (перерахунку) пенсії подається довідка про заробітну плату встановленої форми.
Така довідка видається на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену зарплату підприємством, установою чи організацією, де працювала особа, яка звертається за пенсією. Якщо такі підприємства  ліквідовані або припинили існування з інших причин, то необхідні довідки видаються їх правонаступниками або державними архівними установами.
Визначення заробітку для обчислення пенсії на підставі показань свідків не допускається. Виписка зі штатного розпису про посадовий оклад, профспілкові квитки, квитки партій та рухів, громадських об’єднань не вважаються документами, що засвідчують фактичний заробіток для обчислення розміру пенсії.
Згідно з чинним законодавством запроваджено механізм визначення заробітної плати для обчислення пенсії у разі втрати первинних документів про нарахування та виплату підприємствами, установами, організаціями заробітної плати (доходу) за основним місцем роботи застрахованої особи за період стажу до 1 липня 2000 року у зв’язку зі стихійним лихом, аваріями, катастрофами або з інших незалежних від застрахованої особи обставин. Ним передбачено, що довідки про заробітну плату у визначених випадках надаються підприємством, установою, організацією, де працює (працювала) особа, або їх правонаступником, а в разі коли підприємство, установу, організацію ліквідовано, а документи до органу вищого рівня або архівних установ не передано, довідки надаються місцевими органами праці та соціального захисту населення, в окремих випадках – Міністерством праці.
Визначення заробітної плати для обчислення пенсії у разі, коли підприємство ліквідовано, а документи до органу вищого рівня або архівним установам не передано, здійснюються згідно з тарифною ставкою (посадовим окладом) за відповідною або аналогічною професією (посадою) у відповідній галузі, за календарний рік, що передує року, з якого призначено (перераховано) пенсію, або виходячи з мінімально гарантованої зазначеної тарифної ставки (посадового окладу), передбаченою галузевою угодою. При цьому коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи визначається відповідно до розміру середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за місяць, за який розраховується зарплата, календарного року, що передує року, з якого призначено (перераховано) пенсію.
Любов КУРОЧКА, заступник начальника відділу Тернопільського об’єднаного управління ПФУ