Повідомити новину

Поширити:

Кабінет Міністрів України затвердив новий порядок обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів. У документі чітко прописані процедури ведення обліку військовозобов’язаних та порядок їх призову на військову службу.

2 січня 2023 року Уряд оприлюднив новий документ – постанову №1487, якою затверджено Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Також в рамках цього Порядку затверджено Правила військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Відповідно до цих Правил призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні:

1. Перебувати на військовому обліку:

▪️ за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання — у відповідних районних (міських) ТЦК та СП тощо. Крім того, призовники, військовозобов’язані та резервісти, які проживають в селах та селищах, а також у містах, де відсутні відповідні районні (міські) ТЦК та СП, повинні перебувати на персонально-первинному військовому обліку у відповідних виконавчих органах сільських, селищних, міських рад;

▫️ за місцем роботи (навчання) — в центральних і місцевих органах виконавчої влади, в інших державних органах, в органах місцевого самоврядування, в органах військового управління (органах управління), військових частинах (підрозділах) Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органах спеціального призначення, на підприємствах, в установах, організаціях, закладах освіти, закладах охорони здоров’я незалежно від підпорядкування і форми власності;

▪️ у разі вибуття за межі України на строк більше трьох місяців — за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України;

2. прибувати за викликом районних (міських) ТЦК та СП тощо для взяття на військовий облік та визначення призначення на особливий період, оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори військовозобов’язаних та резервістів;

3. не змінювати місце проживання з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час без дозволу керівника відповідного районного (міського) ТЦК та СП;

4. проходити медичний огляд та лікування в закладах охорони здоров’я згідно з рішеннями комісій з питань приписки, призовних комісій або військово-лікарських комісій районних (міських) ТЦК та СП;

5. проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі, проходити службу у військовому резерві;

6. особисто прибувати до районних (міських) ТЦК та СП з паспортом громадянина України і військово-обліковими документами для зняття з військового обліку в разі вибуття в іншу місцевість до нового місця проживання, за межі України на постійне місце проживання або на строк більше трьох місяців, у разі зміни місця проживання в межах міста з переїздом на територію іншого адміністративного району;о

7. собисто в семиденний строк з дня прибуття до нового місця проживання прибувати із паспортом громадянина України і військово-обліковими документами до відповідного районного (міського) ТЦК та СП, який організовує та веде військовий облік на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, для взяття на військовий облік;

8. особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних, а також надавати зазначеним органам документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації;

9. негайно повідомляти районним (міським) ТЦК та СП про втрату військово-облікового документа;

10. звіряти не рідше одного разу на п’ять років власні персональні дані з обліковими даними районних (міських) ТЦК та СП;

11. подавати щороку до 1 жовтня до районних (міських) ТЦК та СП документи, що підтверджують право громадян на відстрочку від призову на строкову військову службу.