gazpostach

Засновники громадського об’єднанняВідповідно до частини 2 статті 1 Закону України «Про громадські об’єднання» (далі – Закон) громадське об’єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка.

Громадська організація – це громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи (частина 3 статті 1 Закону)

Відповідно до частини 1 статті 7 Закону засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років.

Абзац 1 статті 4 Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» говорить, що засновниками молодіжних та  дитячих  громадських  організацій можуть  бути  громадяни  України,  а  також  іноземці та особи без громадянства,  що перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14-річного віку.

У свою чергу частина 4 статті 1 Закону дає нам визначення  громадської спілки – це громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

Частина 2 статті 7 Закону засновниками громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи. Засновниками громадської спілки не можуть бути політичні партії, а також юридичні особи, щодо яких прийнято рішення щодо їх припинення або які перебувають у процесі припинення.

Абзац 2 статті 4 Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» засновниками спілок   молодіжних   та   дитячих   громадських організацій є молодіжні та дитячі громадські організації. 

Частина 3 статті 7 Закону кількість засновників громадського об’єднання не може бути меншою, ніж дві особи.

Частина 4 статті 7 Закону засновниками громадської спілки не можуть бути юридичні особи приватного права, єдиним засновником яких є одна і та сама особа.

Частина 5 статті 7 Закону засновником громадської спілки не може бути юридична особа приватного права, якщо засновник (власник істотної участі) цієї юридичної особи внесений до переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

Частина 6 статті 7 Закону засновником громадської організації не може бути особа, яку визнано судом недієздатною.

Частина 7 статті 7 Закону повноваження засновника громадського об’єднання закінчуються після державної реєстрації громадського об’єднання в установленому законом порядку.

Південно-Західне міжрегіональне управління 

Міністерства юстиції у Тернопільській 

області Південно-Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції  

(м. Івано-Франківськ)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*