gazpostach

Як правильно позичати гроші?У період тривалого карантину не усі мають гроші на прожиття, а тому доводиться позичати. Як це робити так, щоб і позикодавець, і позичальник почувалися захищеними?

Передусім, позику слід оформляти відповідно до вимог законодавства, зокрема юридично правильно скласти боргову розписку.

Боргова розписка – це текстовий документ, який засвідчує факт отримання грошей або цінного майна в борг на умовах вкладеного усно договору. Позичальник власним підписом підтверджує отримання коштів у тимчасове користування та зобов’язання повернути їх на вимогу або у вказаний термін.

Варто наголосити, що боргова розписка сама собою не є договором позики – це лише підтвердження такого договору, який був укладений між сторонами.

Отож фахівці радять: якщо ви вирішили надати в борг грошові кошти або ж отримати їх, варто викласти в договорі позики дії та умови повернення позиченого і додатково підтвердити написаною позичальником борговою розпискою.

У борговій розписці слід вказати умови передачі грошей в борг та їх повернення. Вона повинна містити всю інформацію, необхідну для встановлення у суді факту правовідносин між позивачем та відповідачем за договором позики.

Розписку позичальник має написати від руки, вона повинна містити таку інформацію: найменування документа – «Розписка»; прізвище, ім’я, по батькові сторін угоди, тобто позикодавця і позичальника; дані, що ідентифікують особу, наприклад, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер паспорта, коли і ким він був виданий; сума грошей чи інший предмет позики; термін позики; дата, а також місце складання розписки, передача грошей або інших предметів позики, особистий підпис позичальника і позикодавця; інша інформація, яку сторони вважатимуть важливою.

  Боргову розписку необов’язково посвідчувати нотаріально, але її краще складати в присутності свідків, які можуть підписами засвідчити факт передачі грошей чи майна.

Якщо у зобов’язанні встановлено термін його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк. Зобов’язання, строк виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Якщо строк виконання боржником обов’язку не встановлений або визначений моментом пред’явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов’язок у семиденний строк від дня пред’явлення вимоги, якщо обов’язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

 

Ольга КУШНЕРИК

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*