Степан Барна: «Ми поставили високу планку»

Аналізуючи соціально-економічні показники розвитку області у 2017 році, голова облдержадміністрації Степан Барна під час засідання колегії ОДА зазначив, що за динамікою і тенденціями до зростання показників по всіх галузях у 2017 році, на наступний поставлено високу планку, тому необхідно докласти максимум зусиль, щоб здолати її.

Що стосується конкретних цифр, то в 2017 році зафіксовано зростання обсягів промислового виробництва на 5,7%, валової продукції сільського господарства – на 7,5%, будівельних робіт – на 2,8%. Обсяги зовнішньої торгівлі товарами збільшилися на 28,1%, позитивне сальдо складало 7,7 млн. доларів США. Зросли обсяги вкладених у розвиток економіки капітальних інвестицій, середньомісячна заробітна плата, надходження до загального фонду місцевих бюджетів області тощо.

Колегія ОДА підтримала проект програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2018 рік. Заходи та завдання програми спрямовані на реалізацію пріоритетних цілей, визначених стратегією розвитку області на період до 2020 року і стосуються розвитку людського капіталу та підвищення стандартів життя населення; підвищення конкурентоспроможності регіону та розвитку сільських територій.

Про це під час засідання колегії доповідала директор департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації Галина Воляник. Вона окреслила плани на 2018 рік та шляхи їх реалізації. Також ознайомила із прогнозами щодо показників у різних галузях, які область очікує отримати за підсумками наступного року.

За словами Галини Воляник, у рамках реалізації стратегічної цілі «Підвищення конкурентоспроможності регіону» забезпечуватиметься створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва. Запроваджуватиметься ефективна система фінансово-кредитної підтримки бізнесу. Розширюватиметься співпраця регіонального Центру підтримки підприємництва області та мережі Центрів у Бережанському, Кременецькому та Чортківському районах із суб’єктами господарювання, бізнес-асоціаціями, науковими установами та іншими зацікавленими сторонами, а також вживатимуться заходи щодо налагодження ефективної діяльності бізнес-інкубатора.

– Очікується, що у 2018 році кількість малих підприємств збільшиться на 2 відсотки – до 4180 одиниць. Відповідно, кількість малих підприємств на 10 тис. наявного населення становитиме 40 одиниць, а чисельність працюючих на малих підприємствах зросте до 28,5 тис. осіб. За рахунок малого підприємництва передбачається створити до 8 тис. нових робочих місць. Водночас, обсяг надходжень до бюджетів від діяльності підприємницьких структур зросте на 11,5 відсотка – до 1,5 млрд грн, – зазначила Галина Воляник.

Вона акцентувала, що в промисловому комплексі області очікується зростання обсягів виробництва продукції на 5,9%, а обсягу реалізованої продукції – на 18,2% – до 21 млрд гривень. Планується спрямувати 1188,1 млн гривень капітальних інвестицій у розвиток промислового комплексу, що на 25% більше від показника 2017 року.

В області реалізовуватиметься і низка проектів регіонального розвитку за рахунок залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку, субвенцій, спрямованих на розвиток окремих територій та інфраструктури об’єднаних територіальних громад. З цією метою із державного бюджету буде спрямовано 400 млн грн. Подальше активне сприяння модернізації реального сектору економіки та інфраструктури населених пунктів шляхом підвищення ефективності капітальних вкладень дасть можливість у 2018 році залучити в економіку області 6,6 млрд грн капітальних інвестицій, що на 15,3 відсотка більше ніж у 2017 році.

Нарощування обсягу зовнішньої торгівлі з країнами-членами ЄС, вихід підприємств на нові ринки та подальше збільшення обсягів експорту на всіх континентальних напрямках, як вважає Галина Воляник, дають підстави очікувати в 2018 році зростання обсягів експорту товарів до 333 млн дол. США (+11,5%, порівняно з 2017 роком) та імпорту – на 280 млн дол. США (+2,1%). За таких умов зовнішньоторговельний обіг товарів області становитиме 613 млн дол. США (+7% щодо підсумків 2017 року).

На реалізацію завдань стратегічної цілі «Розвиток сільських територій» визначальний вплив має підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки.

– Базовим фактором розвитку виробничої діяльності сільгоспвиробників області буде залучення інвестицій. Обсяг капітальних інвестицій з усіх джерел фінансування у галузь зросте на 45 відсотків (до 2872 млн грн). У сфері агропромислового комплексу області планується реалізувати 7 інвестиційних проектів, із них три – у сфері тваринництва, чотири – у галузі рослинництва. Усіма категоріями господарств буде вирощено 2318,3 тис. т зернових культур, 1484,0 тис. т цукрового буряку, 1032 тис. т картоплі, 260,3 тис. т овочів (на відкритому грунті). Планується зростання виробництва м’яса до 75,1 тис. т (+3,4%). Виробництво яєць зросте на 2,7% до 509 тис. штук. Ключовим у 2018 році й надалі залишатиметься процес децентралізації, – поінформувала Галина Воляник.

Також вона наголосила, що ефективне виконання завдань та заходів, передбачених проектом Програми, дасть змогу забезпечити досягнення головної мети – забезпечення збалансованого розвитку регіону, зміцнення економічного потенціалу та зростання добробуту громадян.

За словами Галини Воляник, стратегічна ціль «Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення» передбачає у 2018 році впровадження у галузі охорони здоров’я єдиної (інтегрованої) інформаційно-аналітичної системи обліку стану здоров’я громадян. Пріоритетним завданням визначено проведення реформування первинної медичної допомоги, створення підґрунтя для розвитку сімейної медицини. На покращення матеріально-технічної бази закладів первинної сільської мережі передбачено 203,9 млн грн для будівництва та ремонту амбулаторій загальної практики сімейної медицини та їх обладнання, придбання медичного транспорту.

В освітній сфері впроваджуватимуть нові державні стандарти освіти. У загальній середній освіті продовжиться робота зі створення умов для рівного доступу до якісної освіти. Насамперед, учнів, які проживають у сільській місцевості. Це здійснюватиметься  шляхом створення нових шкільних округів, визначення опорних шкіл, а також забезпечення регулярного підвезення до місця навчання і додому дітей шкільного віку, учнів та педагогічних працівників.

У професійній освіті в рамках реформування галузі продовжиться модернізація мережі професійно-технічних навчальних закладів, створення професійних коледжів та регіональних багатопрофільних центрів професійної освіти, що забезпечуватимуть трудовими ресурсами зростаючі потреби економіки області.

У сфері культури, як зауважила Галина Воляник, проводитиметься реформування бібліотечної мережі.

В області також продовжуватиметься робота щодо детінізації ринку праці, погашення заборгованості з виплати заробітної плати.

– Прогнозується зростання середньомісячної заробітної плати до 7590 грн (+35,2%). Зокрема, в промисловості вона збільшиться на 23,7% (до 7729 грн), сільському господарстві – на 23,7% (до 7656 грн), будівництві – на 27,4% (до 6501 грн), – наголосила директор департаменту економічного розвитку і торгівлі ОДА.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*